Medicinska studier - En portal för medicinsk forskning och kliniska studier

Support

Medicinska studier är en webbportal där vårdgivare och forskare kan samla in viktig information som behövs för att ställa en diagnos eller vara till stöd för forskning. Ofta avslutas informationsinsamlingen med att en digital remiss skickas till ett laboratorium. När en remiss skickas kommer du att få anvisningar till något av laboratoriets provtagningsställen. Du går sedan själv och provtar dig enligt dem instruktioner som angivits. För provtagning krävs alltid en giltig ID-handling tex körkort, pass eller ID-kort.

Om du har frågor om en studie eller remiss ska du i första hand kontakta vårdgivaren eller den studie som du deltar i. InfoSolutions kan bara svara på frågor som rör portalens tekniska uppbyggnad tex buggar eller funktioner.

Kontakta en studie eller vårdgivare

Frågor och svar

För att logga in behöver du ha tillgång till BankID eller Mobilt BankID.
Mobilt BankID

Om du vill använda ett mobilt BankID för att logga in i Medicinska studier behöver du ha Mobilt BankID installerat på din mobil eller surfplatta samt ha den mobila enheten tillgänglig. Om du inte har tillgång till ett Mobilt BankID, kontakta din bank så hjälper dem dig vidare.

BankID

Om du vill använda BankID för att logga in i Medicinska studier måste den dator som du använder för inloggning ha BankID-programmet installerat. Du måste också ha din inloggningsdosa till hands. Om du inte har tillgång till BankID på din dator, kontakta din bank eller använd Mobilt BankID.

Varje vårdgivare eller studie som använder Medicinska studier för remisshantering och insamling av information bestämmer själva vilka villkor och kriterier som behöver uppfyllas för att få delta. Vilka som får delta i en studie ska du kunna läsa dig till i den bifogade studieinformationen. Vårdgivare som använder portalen för remisshantering bör tydligt informera om målgrupper i samband med att villkoren godkänns.

Har du frågor eller funderingar angående villkor ska du ta kontakt med den aktuella vårdgivaren eller studien. Se kontaktinformation under rubiken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

Varje vårdgivare eller studie som använder Medicinska studier för remisshantering och insamling av information bestämmer själva vilka frågor som är obligatoriska att besvara.

Har du frågor eller funderingar angående ett frågeformulär ska du ta kontakt med den aktuella vårdgivaren eller studien. Se kontaktinformation under rubiken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

InfoSolutions kan tyvärr inte återskapa eller ändra på några svar när du signerat.

Kontakta den studie eller vårdgivare som ärendet gäller - se kontaktinformation under rubriken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

När du registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post. Om du lämnat ett mobiltelefonnummer så får du också en bekräftelse via SMS. Om du inte har fått någon bekräftelse, eller av andra skäl är osäker på om du blivit registrerad, ska du kontakta den studie eller vårdgivare som registreringen gäller. Se kontaktinformation under rubriken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

InfoSolutions kan inte lämna ut information om registreringar eller remisser.

Alla studier och vårdgivare är kopplade till ett laboratorium som är utsett för analys och provtagning. Du bör ha fått en hänvisning till ett eller flera provtagningsställen i det bekräftelsemail som du fick när du registrerade dig.

Du kan även hitta information om provtagningsställen under studien, eller vårdgivarens, kontaktinformation. Titta under rubriken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

Svarstider varierar beroende på faktorer som tex analys eller rutiner hos valt laboratorium. Alla studier och vårdgivare har sedan sina egna rutiner för hur man skickar svar och analysresultat till studiedeltagare/patienter.

För frågor om resultat på en analys eller svarstider kontaktar du den aktuella vårdgivaren eller studien. Se kontaktinformation under rubiken "Kontakta en studie eller vårdgivare". InfoSolutions kan inte svara på frågor om resultat eller svarstider.

Kontaktformuläret använder PostNord som källa för postadresser. Endast giltiga postadresser, med korrekt stavning, kan bli godkända. Anledningen till det är att flera vårdgivare och studier använder adresserna för att skicka svarsbrev och resultat via elektoniska brevtjänster som kräver korrekta postadresser.

Här kan du se vilka postadresser som är giltiga: https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-postnummer-och-adress

Om du har en postadress som är giltig hos PostNord, men som inte godkänns i kontaktfomuläret, ber vi dig kontaka InfoSolutions support. support@infosolutions.se

För information eller frågor ska du i första hand kontakta den studie som du deltar i eller den vårdgivare som bett dig skapa en remiss. InfoSolutions kan enbart besvara tekniska frågor om tillexempel inloggning.

Telefon: 08 - 511 85 995
E-post: support@infosolutions.se
Hemsida: http://www.infosolutions.se/support

Öppettider: Måndag - Torsdag 08.00-17.00, Fredag 08.00-16.00