Medicinska studier - En portal för medicinsk forskning och kliniska studier

Support

Medicinska studier är en webbportal där vårdgivare och forskare kan samla in viktig information som behövs för att ställa en diagnos eller vara till stöd för forskning. Ofta avslutas informationsinsamlingen med att en digital remiss skickas till ett laboratorium. När en remiss skickas kommer du att få anvisningar till något av laboratoriets provtagningsställen. Du går sedan själv och provtar dig enligt dem instruktioner som angivits. För provtagning krävs alltid en giltig ID-handling tex körkort, pass eller ID-kort.

Om du har frågor om en studie eller remiss ska du i första hand kontakta vårdgivaren eller den studie som du deltar i. InfoSolutions kan bara svara på frågor som rör portalens tekniska uppbyggnad tex buggar eller funktioner.

Kontakta en studie eller vårdgivare

Frågor och svar

För att logga in behöver du ha tillgång till "BankID på denna enhet" eller "BankID på annan enhet".
BankID på denna enhet

Om du väljer att använda "BankID på denna enhet" för att logga in i Medicinska studier måste den enhet som du använder för inloggning ha BankID-programmet installerat. Om du inte har BankID-programmet installerat på den enhet du använder kommer du få ett felmeddelande: "BankID-appen verkar inte finnas i din dator eller telefon. Installera den och hämta ett BankID hos din internetbank. Installera appen från https://install.bankid.com."

BankID på annan enhet

Om du väljer "BankID på annan enhet" för att logga in i Medicinska studier kommer du få upp en QR-kod på skärmen som du behöver scanna med din mobila enheten (mobiltelefon eller surfplatta) och sedan slå in din säkerhetskod för att kunna logga in.

Varje vårdgivare eller studie som använder Medicinska studier för remisshantering och insamling av information bestämmer själva vilka villkor och kriterier som behöver uppfyllas för att få delta. Vilka som får delta i en studie ska du kunna läsa dig till i den bifogade studieinformationen. Vårdgivare som använder portalen för remisshantering bör tydligt informera om målgrupper i samband med att villkoren godkänns.

Har du frågor eller funderingar angående villkor ska du ta kontakt med den aktuella vårdgivaren eller studien. Se kontaktinformation under rubiken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

Varje vårdgivare eller studie som använder Medicinska studier för remisshantering och insamling av information bestämmer själva vilka frågor som är obligatoriska att besvara.

Har du frågor eller funderingar angående ett frågeformulär ska du ta kontakt med den aktuella vårdgivaren eller studien. Se kontaktinformation under rubiken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

InfoSolutions kan tyvärr inte återskapa eller ändra på några svar när du signerat.

Kontakta den studie eller vårdgivare som ärendet gäller - se kontaktinformation under rubriken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

När du registrerat dig kommer du att få en bekräftelse via e-post. Om du lämnat ett mobiltelefonnummer så får du också en bekräftelse via SMS. Om du inte har fått någon bekräftelse, eller av andra skäl är osäker på om du blivit registrerad, ska du kontakta den studie eller vårdgivare som registreringen gäller. Se kontaktinformation under rubriken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

InfoSolutions kan inte lämna ut information om registreringar eller remisser.

Alla studier och vårdgivare är kopplade till ett laboratorium som är utsett för analys och provtagning. Du bör ha fått en hänvisning till ett eller flera provtagningsställen i det bekräftelsemail som du fick när du registrerade dig.

Du kan även hitta information om provtagningsställen under studien, eller vårdgivarens, kontaktinformation. Titta under rubriken "Kontakta en studie eller vårdgivare".

Svarstider varierar beroende på faktorer som tex analys eller rutiner hos valt laboratorium. Alla studier och vårdgivare har sedan sina egna rutiner för hur man skickar svar och analysresultat till studiedeltagare/patienter.

För frågor om resultat på en analys eller svarstider kontaktar du den aktuella vårdgivaren eller studien. Se kontaktinformation under rubiken "Kontakta en studie eller vårdgivare". InfoSolutions kan inte svara på frågor om resultat eller svarstider.

Kontaktformuläret använder PostNord som källa för postadresser. Endast giltiga postadresser, med korrekt stavning, kan bli godkända. Anledningen till det är att flera vårdgivare och studier använder adresserna för att skicka svarsbrev och resultat via elektoniska brevtjänster som kräver korrekta postadresser.

Här kan du se vilka postadresser som är giltiga: https://www.postnord.se/vara-verktyg/sok-postnummer-och-adress

Om du har en postadress som är giltig hos PostNord, men som inte godkänns i kontaktfomuläret, ber vi dig kontaka InfoSolutions support. support@infosolutions.se

För information eller frågor ska du i första hand kontakta den studie som du deltar i eller den vårdgivare som bett dig skapa en remiss. InfoSolutions kan enbart besvara tekniska frågor om tillexempel inloggning.

Telefon: 08 - 511 85 995
E-post: support@infosolutions.se
Hemsida: http://www.infosolutions.se/support

Öppettider: Måndag - Torsdag 08.00-17.00, Fredag 08.00-16.00