Medicinska studier - En portal för medicinsk forskning och kliniska studier

Aktuella studier

STHLM3 MR Fas II (Region Stockholm)

STHLM3 MR Fas II – en prövning av förbättrad diagnostik för prostatacancer

Studien STHLM3 MR Fas II har som målsättning att utvärdera om man med hjälp av Stockholm3-testet och riktade biopsier kan hitta män med prostatacancer säkrare, och samtidigt minska antalet män som behöver genomgå biopsi.

Läs mer

Studien startar: 2019-01-01 och pågår tom 2020-01-09

AVSLUTAD

Stockholm3 vs NVP (Region Värmland)

Stockholm3 vs NVP - en prövning av förbättrad diagnostik för prostatacancer i Region Värmland

Studien Stockholm3 vs NVP genomförs för att utvärdera möjligheten att ytterligare förbättra prostatacancer-diagnostiken i Region Värmland genom att använda det nya Stockholm3-testet

Läs mer

Studien startar: 2019-01-01 och pågår tom 2020-04-30

AVSLUTAD