Medicinska studier - En portal för medicinsk forskning och kliniska studier

Aktuella studier

STHLM3 MR Reinvite (Region Stockholm)

STHLM3 MR Reinvite– en prövning av förbättrad diagnostik för prostatacancer i Stockholm

Studien STHLM3 MR Reinvite har som målsättning att utvärdera om man med hjälp av Stockholm3-testet och riktade biopsier kan hitta män med prostatacancer säkrare, och samtidigt minska antalet män som behöver genomgå biopsi. I uppföljningsstudien STHLM3 MR Reinvite följer vi upp män som tidigare varit med i STHLM3 MR Fas II-studien.

Läs mer

Studien startar: 2021-11-01 och pågår tom 2022-08-13

AVSLUTAD